OM OSS

Företagshälsan nära dig!

Vilka är vi?

 

HeLahälsan Dalarna AB

- utvecklar hållbara företag och friska medarbetare!

 

Genom förebyggande arbete som utbildning och riktade insatser utvecklar vi hälsofrämjande arbetsplatser och skapar förutsättningar för friska medarbetare. Vi är din partner i det förebyggande systematiska arbetsmiljöarbetet och erbjuder stöd och vård vid ohälsa.

 

HeLahälsan Dalarna AB ägs av näringslivet i Hedemora och Ludvika, (därav namnet "HeLa") och är verksamma på flera orter i södra Dalarna. Totalt är vi ett team på drygt 25 medarbetare bestående av företagsläkare, företagssköterskor, psykolog, samtalsterapeuter, ergonom/fysioterapeuter, arbetsmiljöingenjörer, hälsocoach och administrativ stab.

 

Med bred kunskap och lång erfarenhet av företagshälsovård erbjuder vi kvalitativa tjänster i syfte att främja den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön. Vi genomför bland annat mätningar, utbildar chefer och medarbetare och ger råd i hälsa- och livsstils-frågor. Längre eller kortare utbildningar kan avse arbetsmiljö, lyftteknik, ledarskap/organisation, hjärt- och lungräddning, stresspåverkan/sömn, medicinsk yoga, mindfulness och liknande.

 

För oss är det viktigt att skapa goda långsiktiga relationer och att du som besöker oss ska känna dig trygg i vår miljö. Vi är av Försäkringskassan en godkänd företagshälsa och godkända av Socialstyrelsen för öppen hälso- och sjukvård. Vi arbetar efter allmäna råd och föreskrifter och är medlem i företagshälsovårdens branschorganisation "Sveriges företagshälsor".

 

HeLahälsan Dalarna AB - Företagshälsan nära dig!

 

Copyright @ All Rights Reserved