UTBILDNING

Företagshälsan nära dig!

Tillsammans utvecklar vi dig och din verksamhet!

 

Vi har lång erfarenhet av företagshälsovård och god kunskap om arbetets påverkan på hälsan. Vår ambition är att vara en samverkanspartner och ge stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet där vi tillsammans skapar hållbara arbetsplatser och friska medarbetare.

 

Genom dialog och analys av verksamhetens behov erbjuder vi kortare eller längre utbildningar. Exempel på områden som ofta efterfrågas:

 

BAM, Bättre arbetsmiljö, för chefer och skyddsombud

HLR, Hjärt- och lungräddning (barn och vuxna)

Ledarskap/organisation

Första hjälpen

Kostråd, motion och friskvård

Krishantering

Mindfulness

Mediyoga/medicinsk yoga

Stresshantering

Grupputveckling/konflikthantering

Sömn och andning

Härdplaster

Hälsa/livsstil, balans i livet

Sluta röka/snusa

 

Frågor eller funderingar om utbildningsinsatser eller övrig verksamhet?

Välkommen att kontakta oss!

Copyright @ All Rights Reserved